Her findes startlister og rytterinfo til aktiviteterne, samt tider til træninger som afholdes hos Stald Jørgensen.

 

 

Rytterinfo ifbm. Cross Country Winter Games d. 17/02-2019

Rytterinfo findes her.

 

Info inden ankomst: Læs her.

 

Cross Country Winter Games d. 17/02-2019:

Opdaterede startlister for klasserne finders Her.

 

Holdliste:

Opdaterede holdliste findes Her.

 

Baneskitser:

Findes her.