REGLER/ RETNINGSLINJER

Hos Stald Jørgensen

OMGANG MED HESTEN/PONYEN

 • Al ridning og omgang med såvel egne som andres heste/ponyer på ejendommen skal ske på en dyreværnsmæssig forsvarlig måde.

OPFØRSEL

 • Alle som kommer på ejendommen skal bidrage til en venlig og imødekommende omgangstone, samt optræde hjælpsomt og positivt overfor såvel dyr som personer.
 • Alle som kommer på ejendommen påtager sig ansvaret for at opføre sig i henhold til gældende regler og retningslinjer.
 • Alle som kommer på ejendommen er ansvarlig for at yde erstatning ved evt. skader på personer, bygninger, hegn eller andet materiale foranlediget af denne, hesten/ponyen
 • Alt ophold og færdsel på stedet er på eget ansvar.
 • Stald Jørgensen hæfter ikke for ulykker, tyveri eller skader på personer/hest/pony og deres udstyr/materiel.

Staldene

 • Staldgangen skal fejes efter brug. Ting skal ikke ligge og flyde (striglekasser, dækken, strigler, spande m.v.), ryd op efter dig selv
 • Vandspiltov/strigleplads skal gøres rent efter brug, spande på plads m.m.
 • Vandspiltov kun til afvaskning, ikke opsadling eller strigling, gør plads til de andre.
 • Der skal fjernes klatter i boksen, inden man tager hjem.
 • Ifbm. smed, så skal horn og sømrester i skraldespanden som står ved halvtaget.
 • Sluk lyset efter dig. Husk der er ganglys og sidelys. Brug evt. kun ganglys.
 • Luk porten hvis det er frostvejr.
 • Det er ikke tilladt at tage foder og strøelse uden at have spurgt først.
 • Spørg før du låner andre folks ting.
 • Der er ingen adgang i udlejers private stalde/områder iflg. bygningsskitse.

Fold

 • Hesten/ponyen lukkes på fold alle dage hvis vejret tillader det i det antal timer som skønnes fornuftigt.
 • Ejer/opstalder kan naturligvis selv tage hesten/ponyen ind fra fold, dog må der ikke kun efterlades 1 hest/pony tilbage i folden.

Ridehal

 • Ride venstre mod venstre.
 • Longer kun hvis de andre ikke har noget imod det og aldrig hvis ridehuset benyttes af mere end 2 andre.
 • Tag hensyn hvis der bliver undervist. Ingen longering hvis der er undervisning.
 • Tænd kun lys i mørkt vejr og sluk lyset efter dig.
 • Spring sættes på plads efter brug. (Bemærk ridehusplanen for, hvornår springning er tilladt).
 • Der skal fjernes klatter.

Udendørs ridebane/springbane

 • Ride venstre mod venstre.
 • Longer kun hvis de andre ikke har noget imod det og aldrig hvis banen benyttes af mere end 2 andre.
 • Tag hensyn hvis der bliver undervist. Ingen longering hvis der er undervisning.
 • Tænd kun lys i mørkt vejr og sluk lyset efter dig.
 • Efter springning skal bomme lægges op igen, når man er færdig
 • Der skal fjernes klatter.

Terrænbane

 • Lukket i perioden 1. oktober til 1. april.
 • I øvrigt kun åben iflg. aftale.

Undervisning

 • Det er ikke muligt at modtage undervisning på ejendommen af andre end udlejer, eller personer som er arrangeret af udlejer til at undervise.

Sikkerhedsudstyr

 • Ridehjelm er påbudt når man færdes til hest/pony på ejendommens arealer.
 • Sikkerhedsvest er påbudt ved springning af unge under 18 år.

Sadelrum

 • Hold orden og ryd op efter dig selv.
 • Sluk lyset efter dig

Rytterstue

 • Husk at rydde op og fej efter dig selv.
 • Sluk lyset efter dig.
 • Der må kun tændes for varmen i weekenden.

Toilet

 • Ryd op efter dig selv.
 • Sluk lyset og luk døren efter dig.

Affald

 • Der er opsat skraldespande til brandbart affald og til metal/dåser. Disse er kun til  henholdsvis brandbart og metal affald og vil være markeret herfor.
 • Madpakkepapir og andet som tilhører dagrenovation må ikke smides i skraldespanden eller andet steds på ejendommen, men skal tages med hjem for bortskaffelse.

Rygning

 • Der må kun ryges på parkeringsområdet.

Alkohol/Stoffer

 • Det er forbudt at færdes beruset/påvirket på ejendommen.

Hunde

 • Alle hunde føres i snor og der skal opsamles efterladenskaber. Ejer har hunde som evt. kan færdes frit på ejendommen.

Parkering

 • Der parkeres på anvist parkeringsområde iflg. bygningsskitse på egen regning og risiko
 • Der skal ryddes op/fjernes klatter ifbm. på og aflæsning i trailer.
 • Hestetrailere kun iflg. aftale og for egen regning og risiko.

Øvrige områder, gangstier til og fra banerne.

 • Der gøres opmærksom på at der skal ryddes op/fjernes klatter på gangstier til og fra banerne,/foldene samt på ind/udkørselsvejen Strædet.

Privat område

 • Privat område iflg. skitse. Privat område ingen adgang.

Åbningstider

 • Åbningstiderne bedes overholdt. Hvis der er undervisning udenfor åbningstid, så er der kun åbent for den/de ryttere som modtager undervisning.