CROSS COUNTRY WINTER GAMES 2. afdeling 2021

Med hold og individuel konkurrence / mesterskab

Team CEP / Stald Jørgensen

DATO: Der arbejdes på dato, men forventes at blive afholdt i november/december 2021.

KLASSER: 80cm.  –  90cm.  –  100cm.  –  110cm.

REGLER FOR DELTAGELSE/KONKURRENCE:

Der rides på hhv. fiberbund, grus, let jord. Der indgår forskellige typer af terrænforhindringer, inkl. Vandkompleks, bakke, grøft og banket samt ridebanespring.
Det er både muligt at deltage som enkelt rytter uden hold og /eller deltage for hold.
Klasserne er åbne for alle ryttere fra Norden.

HOLDSAMMENSÆTNING:

Der skal deltage minimum 3 ekvipager på et hold og maksimum 4 ekvipager, det bliver de 3 bedste resultater på holdet som tæller
(dog kan der ikke være 2 resultater der tæller fra en klasse i samme niveau).
Holdene må frit sammensættes mellem klubber og må frit sammensættes mellem pony og hest og udelukkende bestå af ponyer som heste.
Holdet skal have et navn som oplyses ved tilmelding.
Vær opmærksom på at det er tilladt at samme rytter kan have flere heste på samme hold.

Eks. på sammensætning af hold:
For at danne et hold skal der minimum være 3 ekvipager i 3 forskellige klasser (se sammensætning 1).
Det er også muligt at være 4 ekvipager i 4 forskellige klasser (se sammensætning 2).
Det er også en mulighed at 3 af ekvipagerne rider 3 forskellige klasser mens den 4 ekvipage rider samme klasse som én af de 3 andre ekvipager (se sammensætning 3).

Sammensætning 1:

80cm
90cm
100cm

Sammensætning 2:

80cm
90cm
100cm
110cm

Sammensætning 3:

80cm
80cm
90cm
100cm

AFVIKLING AF KLASSERNE:

Der rides en hovedrunde på faste forhindringer på optimal tid, uanset fejl i hovedrunden rides der omspringning, (dog ikke ved diskvalifikation).
Omspringningen starter senest 45 sekunder efter mål i hovedrunden.
Omspringningen rides på ridebanespring evt. med enkelte faste forhindringer.

POINTSYSTEM:

Hovedrunden, en fejlfri hovedrunde giver 0 strafpoint.
Ved overskridelse af optimal tid gives der 0,4 strafpoint pr. sekund.
Ved refusering på forhindring gives 20 straf pr. refusering ved 2. refusering på samme forhindring gives 40 straf ved 3. refusering er man diskvalificeret.
Omspringning her rides efter hurtigste tid med lavest fejl.
Nedrivning giver 4 strafpoint,
1.ulydighed giver 4 strafpoint 2. ulydighed på samme forhindring giver 8 strafpoint og 3 ulydighed giver diskvalifikation.
Eventuelle strafpoint fra omspringningen lægges sammen med hovedrundens resultat.
Vinder er det hold med samlet lavest strafpoint og hurtigste sammenlagte tid for omspringningen.

KVALIFIKATIONSKRAV:

Samme kvalifikationskrav som for militaryklasser for de enkelte højder.

SIKKERHED:

Der skal rides med udstyr som beskrevet i militaryreglementet.

REGLER FOR BID:

Der henvises til militaryreglementet.

SPORER/PISK:

Der henvises til militaryreglementet.

TILMELDING:

Bemærk begrænsede pladser (max. 40 starter) først til mølle.
Tilmelding skal ske via denne tilmeldingsblanket.

KLIK HER!

Der skal bla. oplyses rytter navn, hest navn, klasse og evt. hold.
(Vi vil gerne spille en musik intro, hver gang der kommer en rytter ind fra et givent hold, og hvis I allerede ved tilmelding ved hvilken musik intro I som hold ønsker Jer må I gerne skrive det, (det er kun ca. 15 sek. Der spilles).

TILMELDINGSFRIST:

D. ../..-2021

Tilmelding er først gældende ved indbetaling af tilmeldingsgebyret på konto 9383 reg. 2050096451
MobilePay nr. 810217 ved MobilePay skal der tillægges kr. 1,5,-

HUSK at skrive rytternavn, dato samt klasse ved betaling.

IBAN: DK 8993832050096451
Swift: SPNODK22

(Husk at tillægge 50 kr,- ved udenlandsk overførsel). Eller vælg at afsender afholder alle omkostninger ved overførsel.

Tilmelding er bindende og tilmeldingsgebyret refunderes ikke ved framelding senere end ../..-2021.

Frameldingsgebyr kr. 50,-
Ændringsgebyr kr. 50,-

INDSKUD:

325 kr,- pr. Ekvipage.

Opstaldning er muligt i begrænset omfang (300 kr,- pr. døgn og 200 kr,- for dagsboks) døgnbokse har førsteret.

DOTERINGER/PRÆMIER:

Der er ingen dotering.
Pokaler/rosetter og æresdækkener til 1. plads individuelt og til det vindende hold. Rosetter til 2. og 3. plads, herefter ingen præmier.

Ved spørgsmål send mail til info@staldjoergensen.dk eller kontakt Mikkel 40882373.

Al færdsel på stævnepladsen foregår på eget ansvar, TEAM CEP/Stald Jørgensen påtager sig intet ansvar for sygdom, ulykker, tyveri, el. lign på hest, rytter eller materiel under hele arrangementet såvel som under ud og hjem transport.

HUNDE skal føres i snor på hele området og der fjernes efterladenskaber.

BEMÆRK: Vi forbeholder os ret til at aflyse klasserne, lave ændringer samt evt. at flytte til anden dato.

Vi varsler at Winter Games måske deles over 2 dage (lørdag d. ../.. og søndag d. ../..-2021). I tilfælde af at det deles over 2 dage, vil det blive 80 og 90cm. lørdag d. ../..,   100 og 110cm. vil være søndag d. ../..-2021.