FACILITETSKORT

Hos Stald Jørgensen

DER ER MULIGHED FOR AT KØBE FACILITETSKORT, DOG I BEGRÆNSET OMFANG.

 • Ridebane/ridehus- og dagskort gælder ekvipagen.
 • Ridebane/ridehus- og dagskort kræver medlemskab af Team CEP.
 • Betaling for månedskort (Kr. 900,00,-) opkræves ved faktura som sendes pr. mail og skal betales månedsvis forud og skal være indbetalt senest den 1. hverdag i måneden i henhold til den enhver tid gældende prisliste. Der tilskrives gebyr på Kr. 100,00,-
 • Aftalen om facilitetskort fortsætter indtil opsigelse modtages på mail fra indehaver/udlejer senest den 25. i måneden.
 • Dagskort (Kr. 90,00,-). Der udfyldes et fortrykt dagskort som er gældende for ekvipagen ca. 1 time. Dagskortet lægges i en kuvert sammen med penge og kommes i postkassen på parkeringspladsen INDEN der rides.
  Dagskort ridebanespring (pr. ekvipage ca. 1 time) Kr. 125,00,- (kun muligt i perioden 1/4 – 30/9. Der udfyldes et fortrykt dagskort som er gældende for ekvipagen ca. 1 time. Dagskortet lægges i en kuvert sammen med penge og kommes i postkassen på parkeringspladsen INDEN der rides.
 • Ridehustider iflg. åbningstider og gældende månedsplan.
 • Stald Jørgensens regler og retningslinjer skal overholdes.
 • I tilfælde af misligholdelse af denne aftale samt regler/retningslinjer kan udlejer opsige facilitetskortet uden varsel.
 • Indehavere af facilitetskort skal acceptere alle lukninger af baner m.v. når der afholdes arrangementer på stedet. (se månedsplan).
 • Indehaver af facilitetskort påtager sig ansvaret for at alle personer som er ifølge med denne opfører sig i henhold til gældende regler og retningslinjer.
 • Indehaver af facilitetskort er ansvarlig for at yde erstatning ved evt. skader på personer, bygninger, hegn eller andet materiale foranlediget af denne, hesten/ponyen eller personer som er ifølge med indehaveren af facilitetskortet.
 • Al ophold og færdsel på stedet er på eget ansvar.
 • Stald Jørgensen hæfter ikke for ulykker, tyveri eller skader på personer/hest/pony og deres udstyr/materiel.
 • Parkerings iflg. skitse.
 • Ingen adgang i staldene.
 

VI HAR FLG. FACILITETER:

 • 12 bokse til pensionærer.
 • Bokse til opstaldning ifbm. kurser, træningsophold og stævner.
 • Sommerfolde med græs.
 • Vinter grusfolde.
 • Sygefolde 3 x 3 m
 • 20 x 60 Ridehus med fiberbund.
 • 25 x 68 Udendørs dressurbane, hvor der er mulighed for 20 x 60 hegnet bane med dressurhegn og plads til at ride rundt om banen.
 • 70 x 50 Udendørs fiberbane til spring.
 • 32 x 75 Udendørs grusbane. 
 • 7 ha. Sommerterrænbane.
 • 7000 kvadratmeter Vinterterrænbane. 
 • Egne ridestier med mulighed for bakketræning.
 • Tæt til skov.
 
 

Månedskort Pris: Kr. 900,00,- pr. md.
Dagskort (ca. 1 time pr. ekvipage) Kr. 90,00,-
Dagskort ridebanespring (pr. ekvipage ca. 1 time) Kr. 125,00,- (kun muligt i perioden 1/4 – 30/9. 
Ved køb af månedskort/dagskort henvend dig på info@staldjoergensen.dk, så vil du modtage facilitetskontrakt til udfyldelse.