REGLER FOR TERRÆNBANE

Hos Stald Jørgensen
  • Terrænbanen er kun åben iflg. forudgående aftale med Stald Jørgensen.
  • Hjelm påbudt af alle.
  • Sikkerhedsvest påbudt af alle i forbindelse med træning på forhindringerne.
  • Al ophold og færdsel på eget ansvar. Stald Jørgensen hæfter ikke for ulykker, tyveri eller skader på personer/hest/pony og deres udstyr/materiale.
  • Alle der færdes på terrænbanen accepterer Stald Jørgensens regler og retningslinjer, som kan ses her på siden.
  • Hunde føres i snor og efterladenskaber fjernes.